Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

W Sądzie Rejonowym w Ostródzie funkcjonują następujące wydziały:

  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
  • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej