Zarządzenie nr 10 Prezesa Sądu Rejonowego z 23 marca 2020 r.

Ostróda, 23.03.2020 r.
OA-27-5/20

Zarządzenie Nr 10/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 23.03.2020 r.

Działając na podstawie art. 22§ 1 pkt 1 i 54 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, poz. 365) oraz art. 22 ust 1 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1239) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS- CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 325) i art. 207 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040) zarządzam:
§1
  1. zniesienie wszystkich wyznaczonych terminów rozpraw i posiedzeń jawnych na miesiąc kwiecień 2020 r. poza sprawami pilnymi, których katalog wskazano w zarządzeniach nr 6/20 i 7/20 z 13.03.2020 r.;
  2. zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do zawiadomienia, w miarę możliwości, wszystkich uczestników postępowań o zniesieniu rozpraw i posiedzeń.
§2
umieszczenie treści zarządzenia na stronie podmiotowej BIP Sądu Rejonowego w Ostródzie
§3
zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 10 Prezesa Sądu Rejonowego z 23 marca 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Prezes Sądu Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
publikacja zarządzenia