Protokół z ustalenia wyników z części pisemnej (etap drugi) konkursu na stanowisko asystenta sędziego

2019-06-11 13:30

Ostróda, dnia 11 czerwca 2019 r.
Komisja do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w sądzie Rejonowym w Ostródzie
wyznaczonego na dzień 11 czerwca 2019 r.

 

 

PROTOKÓŁ
z ustalenia wyników z części pisemnej (etap drugi) konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przeprowadzonego w dniu 11 czerwca 2019 r.
oraz
wyłonienia kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Po sprawdzeniu prac pisemnych stwierdzono, że po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu – testu oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch wybranych przez kandydatów tematów z zakresu prawa cywilnego i karnego, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 

L.p.

 

Nazwisko

 

Imię

 

Test

Prace pisemne

z zakresu prawa

 

Razem

cywilnego

karnego

  1.  

Dubicka

Aleksandra

27

2

-

29

  1.  

Kołodziejczyk

Patrycja

31

4

-

35

  1.  

Kłosowska

Klaudia

23

1

-

24

  1.  

Obrębski

Dawid

22

8

-

30

  1.  

Ślazińska

Milena

28

4

-

32

Na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników, Komisja wskazuje w porządku alfabetycznym niżej wymienione osoby, które zakwalifikowały się do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej:

  1. Kołodziejczyk Patrycja
  2. Obrębski Dawid
  3. Ślazińska Milena
Etap trzeci odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, pokój 338 (III piętro).

 

/-/ B. Gobcewicz    /-/ V. Koprowska-Chudek    /-/E. Miltyk-Chybicka

Rejestr zmian dla: Protokół z ustalenia wyników z części pisemnej (etap drugi) konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Barbara Gobcewicz
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-06-11
Publikacja w dniu:
2019-06-11
Opis zmiany:
publikacja protokołu