Prezes Sądu

PREZES SĄDU REJONOWEGO W OSTRÓDZIE

Marzena Madrak

14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 pok. nr 113,
tel. 89 642 55 32, e-mail: prezes@ostroda.sr.gov.pl
Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie przyjmuje interesantów w środy w godz. od 12.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu (osobistym bądź telefonicznym pod numerem 89 642 55 32).
Zakres czynności:
Prezes Sądu Rejonowego wykonuje obowiązki wymienione w ustawie z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070 ze zm) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych z wyłączeniem tych, które personalnie zostały przekazane wiceprezesowi Sądu Rejonowego, przewodniczącym wydziałów, bądź innym osobom wymienionym w odrębnym zarządzeniu i tych, które z mocy przepisów prawa należą do Dyrektora Sądu.
Prezes Sądu w szczególności:
 • administruje sądem i sprawuje nadzór nad jego działalnością, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu,
 • kieruje pracą Oddziału Administracyjnego, w zakresie funkcjonalnym należącym do Prezesa Sądu,
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów,
 • jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 usp, wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości,
 • sprawuje osobiście nadzór nad ścisłością i terminowością sprawozdawczości,
 • przyjmuje skargi i wnioski obywateli oraz nadzoruje sposób rozpatrywania skarg zgodnie z obowiązującym podziałem czynności,
 • orzeka w Sądzie zgodnie z podziałem czynności,
 • realizuje zadania nadzorcze wynikające z trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów oraz w sprawach ściągania należności sądowych w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz IV Wydziale Pracy,
 • pełni nadzór nad pracą kuratorów zawodowych dla dorosłych,
 • koordynuje działalność socjalną.

 

WICEPREZES SĄDU REJONOWEGO W OSTRÓDZIE

Violetta Koprowska-Chudek

14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12
pok. nr 106, telefon 89 642 55 32
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Ostródzie przyjmuje interesantów w środy w godz. od 12.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu (osobistym bądź telefonicznym pod numerem 89 642 55 32)
Zakres czynności:

Wiceprezes Sądu Rejonowego wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070 ze zm), które nie są zastrzeżone dla Prezesa Sądu, a nadto:

 • zastępuje Prezesa Sądu podczas jego nieobecności,
 • realizuje zadania nadzorcze wynikające z nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
 • rozpoznaje skargi kierowane do Prezesa Sądu dotyczące pracy wydziałów,
 • wykonuje inne czynności wskazane w podziale czynności sędziów.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-03-27
Publikacja w dniu:
2019-03-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-02-23
Publikacja w dniu:
2019-02-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-02-23
Publikacja w dniu:
2019-02-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-03-05
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-04
Publikacja w dniu:
2018-03-04
Opis zmiany:
b/d