Portal informacyjny

Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Ostródzie znajduje sie pod adresem:
https://portal.gdansk.sa.gov.pl/

Portal Informacyjny jest narzędziem pozwalającym uprawnionemu lub upoważnionemu podmiotowi na dostęp do informacji o sprawie toczącej się z jego udziałem.
Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, dzięki czemu oszczędzasz czas i pieniądze, które należałoby poświęcić na tradycyjny kontakt z sądem. Przyśpieszasz jednocześnie postępowania sądowe uwalniając sekretariaty od obowiązku udzielania informacji uczestnikom postępowania na ich życzenie.
Zarejestrowany w Portalu Informacyjnym użytkownik otrzyma dostęp do danych o sprawie obejmujących m. in.:
  1. stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy,
  2. czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty (np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii),
  3. wyznaczone terminy posiedzeń,
  4. dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozpraw),
  5. dane dotyczące postępowania w niższej instancji o ile takie istnieją,
  6. protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.
System automatycznie generowanych powiadomień mailowych zapewnia informowanie użytkownika o statusie jego konta, zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się nowych spraw na liście. W przypadku, gdy posiedzenia w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym zostało zarejestrowane przy pomocy cyfrowego systemu rejestracji (e-protokół), nagranie audio z tej rozprawy zostanie udostępnione do odsłuchu na Portalu Informacyjnym w przeciągu kilkunastu godzin od zakończenia posiedzenia. Portal Informacyjny w obecnym kształcie realizuje ideę pojedynczego punktu dostępu do danych o sprawach na poziomie całej apelacji. Oznacza to, że rejestrując się w Portalu danej apelacji, otrzymasz dostęp do wszystkich spraw toczących się z Twoim udziałem w sądach działających w jej obrębie.

Rejestracja

Procedura rejestracji w postaci graficznej i słownej reprezentacji czynności podzielonej na kroki.
Proces rejestracji w Portalu Informacyjnym składa się z 5 kroków:
Krok 1

Odnajdź Portal właściwej apelacji, w której chciałbyś/chciałabyś założyć konto korzystając z wykazu sądów.

Krok 2

Zapoznaj się z regulaminem Portalu Informacyjnego, znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje o zasadach jego działania.

Krok 3

Skorzystaj z formularza wniosku o rejestrację sprawy, wprowadź wszystkie wymagane informacje zgodnie z rzeczywistością.

Krok 4
Udaj się do Punktu Informacyjnego jednego z sądów apelacji, w której dokonujesz rejestracji i objętego działaniem Portalu Informacyjnego z dokumentem tożsamości użytym w trakcie składania wniosku o rejestrację
Krok 5

Po weryfikacji Twoje tożsamości w sądzie, otrzymasz login oraz hasło do Portalu Informacyjnego. Od tej pory możesz korzystać z jego zasobów.

Dostęp do sprawy

Procedura rejestracji w postaci graficznej i słownej reprezentacji czynności podzielonej na kroki.
Uzyskanie dostępu do sprawy, do której jesteś uprawniony składa się z 3 prostych kroków:
Krok 1
Zaloguj się do Portalu Informacyjnego przy użyciu loginu oraz hasła, odnajdź zakładkę „Wnioski”
Krok 2
Wypełnij formularz wniosku podając informację o sądzie, wydziale, sygnaturze oraz Twojej roli w sprawie do której o dostęp wnioskujesz
Krok 3
Wyślij wniosek i oczekuj na pojawienie się sprawy na liście. Proces ten potrwa co najmniej 24 godziny.
Co w przypadku kiedy Twój wniosek zostanie odrzucony, pomimo, że jesteś uprawniony do dostępu do sprawy?
  1. Sprawdź ponownie, czy wprowadzone przez Ciebie informacje o sprawie są właściwe.
  2. Upewnij się, że występujesz w tej sprawie jako podmiot uprawniony bądź upoważniony na podstawie przepisów szczególnych.
  3. Upewnij się, że adres, którego użyłeś w procesie rejestracji, jest również adresem, który został podany sądowi do korespondencji w sprawie, do której wnioskujesz o dostęp. Jeżeli jesteś pełnomocnikiem profesjonalnym, użyj zakładki administracyjnej i dodaj właściwe adresy, których używasz do kontaktu z sądem.
  4. Jeżeli zweryfikowałeś poprawność kroków od 1 do 3, złóż wniosek o dostęp do sprawy ponownie.

Rejestr zmian dla: Portal informacyjny