Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 03.04.2020 r.

  Ostróda, 03.04.2020 r.
  OA-27-5/20
  Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 03.04.2020 r.
  Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 365) oraz art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019. 1239 t.j.) w zw. z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 577) i art. 14a ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych mmi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 374 i 567, 568)
  zmieniam treść § 1 Zarządzenia Nr 6/20 z dnia 13 marca 2020r, ustalając poniżej wskazany katalog spraw pilnych wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzenia dotyczącego odwołania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron:
  Czytajwięcejo:
 • W ramach spraw pilnych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie będą rozpoznawane sprawy

  W ramach spraw pilnych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie będą rozpoznawane sprawy:
  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00042653/1

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-05-2020r., o godz.13:20, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Kamil Dymczyk, położonej: ul.Osiedle Młodych 3/20, 14-100 Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00042653/1
  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00008086/2 oraz KWEL2O/00031865/7

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-05-2020r., o godz.13:00 oraz o godz.14:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Katarzyna Kordala, Krzysztof Kordala, położonych: Kalnik, gm.Morąg,dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgi wieczyste o numerach KWEL2O/00008086/2 ( godz.13:00, sala XI ) oraz KWEL2O/00031865/7 ( godz.14:00, sala VIII )
  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00027757/9,KWEL1O/00015742/4, KWEL1O/00015741/7

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-05-2020r., o godz.12:20, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr III, odbędzie się druga licytacja 1/2, 1/48, 2/100 niewydzielonych części nieruchomości, należących do dłużnika: Janusz Miecznikowski, położonych: Osiekowo 8B/5, 14-120 Dąbrówno, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW EL1O/00027757/9, KWEL1O/00015742/4, KWEL1O/00015741/7
  Czytajwięcejo: