Ogłoszenie w sprawie przebiegu konkursu na praktykę absolwencką

Ostróda, dnia 29 czerwca 2020 r.

OA-1100-1/20

Ogłoszenie

w sprawie przebiegu konkursu na praktykę absolwencką

w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 29.06.2020 r. po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu polegającego na przeanalizowaniu dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, uchwaliła, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

L. p.

Nazwisko i imię kandydata

1.

Mackiewicz Patrycja

2.

Pycz Mateusz

3.

Śliwińska Aneta

4.

Zażdżyk Klaudia

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności kandydata ( zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadzany jest pod nadzorem członków komisji konkursowej oraz rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzony w dniu 30  czerwca  2020 r. o godz. 09.00 w siedzibie budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr  III  ( pierwsze piętro).

Osoba zakwalifikowana do udziału w II etapie powinna mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

 

Zastępca Kierownika Sekretariatu

I Wydziału Cywilnego

/ Katarzyna Herkt/    

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie przebiegu konkursu na praktykę absolwencką

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komisja Konkursowa
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2020-06-29
Publikacja w dniu:
2020-06-29
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia