OGŁOSZENIE I Ns 25/20

I Ns 25/20                                                                                        

Ostróda, dnia 30-01-2020 r.

                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Ostródzie, I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 25/20 został złożony wykaz inwentarza po Barbarze Jadwidze Sztyburskiej, która posiadała PESEL nr 55010512889, ostatnio zamieszkałej w Ostródzie przy ulicy Rycerskiej 2/21, zmarłej dnia 16 czerwca 2019 roku.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Zapoznać się z wykazem inwentarza można w godzinach urzędowania Sądu w Biurze Obsługi Interesanta po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Sądu terminu wglądu do akt.

Sąd poucza ponadto, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć w Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Asesor Sądowy Marlena Marciniak

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE I Ns 25/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
ASR Marlena Marciniak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia