Ogłoszenia o spisie inwentarza

Artykuły

 • OGŁOSZENIE I Ns 139/19

  Sąd Rejonowy w Ostródzie, I Wydział Cywilny, w składzie Przewodniczący: ASSR Katarzyna Bialik, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 roku w Ostródzie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Władysława Baka, przy udziale Władysława Kurtiaka, o sporządzenie spisu inwentarza,

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE I Ns 115/19

  Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 25 marca 2019 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego spadkodawcy:
  Romana Klisza, PESEL 64042415697, zmarłego w dniu 1 lipca 2013 roku w Małdytach, ostatnio stale zamieszkałego w Małdytach, ul. Kopernika 25/4.
  Czytajwięcejo:
 • POSTANOWIENIE I Ns 468/18

  Sygnatura akt I Ns 468/18

  POSTANOWIENIE

  Ostróda, dnia 22 października 2018 roku
  Sąd Rejonowy w Ostródzie, I Wydział Cywilny, w składzie:
  Przewodniczący: ASSR Katarzyna Bialik,
  po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 roku, w Ostródzie, na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "ODRODZENIE" w likwidacji z siedzibą w Tyrowie, przy udziale Joanny Gajdy, o złożenie do depozytu,
  postanawia:
  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia o spisie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-02-26
Publikacja w dniu:
2018-02-26
Opis zmiany:
b/d