OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO nr KW 19669

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. 89 6464766, Fax 6460585
Km 802/16
Ostróda, dnia 06-11-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1

<< ODPIS >> *0020001189304*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
MIESZKALNEGO nr KW 19669

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2019r. o godz. 13:30 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr XI odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościwe prawo do lokalu mieszkalnego nr 21 w Spółdzielni Mieszkaniowej NARIE w Morągu o powierzchni 67,25 m2 położonego na II piętrze budynku wielorodzinnego. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennymi, przedpokoju, łazienki, WC i loggii. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodnokanalizacyjną z sieci miejskiej, centralne ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 124/12 dla której prowadzona jest księa wieczysta o nr KW EL2O/00026800/6. należącej do dłużnika: Joanna Karbowiak-Balcerowska położonej: 14-300 Morąg 1, ul. Leśna 50/21, Morąg, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19669 [NKW: EL2O/00019669/3]
Suma oszacowania wynosi 82 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 250,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy Hanna Żołnowska

 

Adresat oryginału: Joanna Karbowiak-Balcerowska
Do wiadomości:
1. Kancelaria Radcy Prawnego Zielińska Maria, 14-100 Ostróda
2. Radca Prawny Małgorzata Garlińka-Ejsmont WEKSEL Sp. z o.o. w Łodzi ( Km 802/16 ), 90-644 Łódź
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Narie" w Morągu, Morąg, 14-300 Morąg
4. Zygmunt Balcerowski, Żabi Róg 139C/20, 14-300 Morąg
5. PKO BP SA oddział I w Morągu ( wierzyciel hipoteczny ), 14-300 Morąg 1
6. ZUS Oddz. Elbląg Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda 1
7. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
8. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
9. Urząd Miejski w Morągu ( tablica ogłoszeń ), 14-300 Morąg
10. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, 14-100 Ostróda
11. Urząd Miejski w Morągu, 14-300 Morąg
12. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski ( Km 166/17 ), 14-100 Ostróda
13. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO nr KW 19669

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-11-07
Publikacja w dniu:
2019-11-07
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia