Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości Km 1801/19

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Maciej Ogórek
Kancelaria Komornicza w Ostródzie
14-100 Ostróda Kopernika 8/1
dnia 19-06-2020r. /am/
Km 1801/19
W sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela:
GETIN NOBLE BANK S.A.
01-208 Warszawa, Warszawa, Przyokopowa 33
przeciwko dłużnikowi:
Elżbieta Barnik
PESEL: 70031309166
14-300 Morąg, ul. Topolowa 6/2
którego reprezentuje: Krystyna Grabowska,
14-300 Morąg, ul. Pomorska 10/1
prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego:
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 24-05-2019 r., sygn. akt I C 129/19, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 08-08-2019 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Maciej Ogórek na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 24-07-2020 r. o godz. 10:00
pod adresem: 14-300 Morąg, ul. Topolowa 6/2
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 14-300 Morąg, ul. Topolowa 6/2, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL2O/00023897/1.
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
Z up. Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy
Adrianna Matusiak
Z up. Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy  
Magdalena Wieczorkowska
Komornik Sądowy
Maciej Ogórek

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości Km 1801/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Maciej Ogórek
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-06-22
Publikacja w dniu:
2020-06-22
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia