OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33919

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. 89 6464766, Fax 6460585

Km 770/17
Ostróda, dnia 01-06-2020
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1
<< ODPIS >> *0020001216997*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 33919

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-07-2020r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 47/3 o pow. 0,0981 ha zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 75,86 m2. Budynek niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, wybudowany w 1963r . W trakcie modernizacji budynku w celu przekształcenia w budynek mieszkalny; wyodrębniono pomieszczenia, sień, pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje i łazienka. Remontu nie ukończono. Nieruchomośc przylega do asfaltowej drogi powiatowej Miłomłyn - Samborowo należącej do dłużników: Jadwiga Ciołko i Dariusz Ciołko położonej: 14-140 Miłomłyn, Boguszewo 11, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33919 [NKW: EL1O/00033919/8]
Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia
Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy Hanna Żołnowska
Adresat oryginału: Jadwiga Ciołko
Do wiadomości:
1. Dariusz Ciołko, Olsztyn, 11-041 Olsztyn
2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna DM i WKD TZWD w Warszawie, 02-091 Warszawa
3. ZUS Oddz w Elblągu Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda
4. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
5. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
6. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ( tablica ogłoszeń ), 14-140 Miłomłyn
7. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, Ostróda, 14-100 Ostróda
8. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, 14-140 Miłomłyn
9. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33919

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-02
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia