Konta bankowe

Dochody Budżetowe

  • wpisy sądowe
  • grzywny
  • koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych)
  • opłaty za Księgi Wieczyste
  • za wynajem pokoju gościnnego
  • opłaty od wniosków
  • opłaty za odpisy, ksero
  • zwroty zaliczek z lat ubiegłych (dot. TYLKO komorników)
W tytule przelewu proszę o wpisanie sygnatury sprawy

SĄD REJONOWY
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 12
NBP O/O Olsztyn

I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Pracy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu, VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Morągu

40 1010 1397 0081 0722 3100 0000


Depozyty Sądowe

Poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia
W tytule przelewu proszę o wpisanie sygnatury sprawy

SĄD REJONOWY
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 12
BGK O/Olsztyn

88 1130 1017 0021 1002 3690 0004

konta dla wpłat walutowych

USD      61 1130 1017 0021 1002 3690 0005
EUR      45 1130 1017 0021 1002 3690 0002
CHF      72 1130 1017 0021 1002 3690 0001
GBP      18 1130 1017 0021 1002 3690 0003


Zaliczki na wydatki

(np. rejestry spadkowe, na biegłego, świadka, kuratora, ogłoszenia w prasie)
W tytule przelewu proszę o wpisanie sygnatury sprawy

SĄD REJONOWY
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 12
BGK O/Olsztyn

27 1130 1189 0025 0125 9420 0005


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarne

SĄD REJONOWY
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 12
BGK O/Olsztyn

97 1130 1189 0025 0125 9420 0006

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-26
Publikacja w dniu:
2018-02-26
Opis zmiany:
b/d