IV Wydział Pracy

14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12
e-mail: w.pracy@ostroda.sr.gov.pl

 

 

Przewodniczący Wydziału - Marzena Madrak

Kierownik sekretariatu - Marlena Młynarkiewicz
pok. nr 213, telefon 89 642 55 58; fax 89 642 55 57

 

 

Kadra orzecznicza

Sędziowie :
Marzena Madrak

 

Asesorzy:

Katarzyna Bialik

 

Właściwość miejscowa i rzeczowa:

Właściwość miejscowa:

obejmuje obszar: powiat Ostróda, powiat Iława, powiat Nowe Miasto Lubawskie, powiat Działdowo

Właściwość rzeczowa:

Do właściwości rzeczowej IV Wydział Pracy należą sprawy:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane,
  • o dopuszczenie do pracy,
  • o wynagrodzenie, w szczególności różne jego składniki, np.: premie, dodatki, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety, ekwiwalenty, odprawę emerytalną, odprawę rentową, odprawę pośmiertną, nagrody jubileuszowe

 

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Prezes Sądu Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-12-11
Publikacja w dniu:
2019-12-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-06-03
Publikacja w dniu:
2019-06-03
Opis zmiany:
aktualizacja listy sędziów i asesorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-02-23
Publikacja w dniu:
2019-02-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-03-05
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
b/d