e-PUAP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) informujemy iż Sąd Rejonowy w Ostródzie uruchomił za pośrednictwem platformy ePUAP możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną. Informuje się, że pisma procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną.
W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych. Możliwe jest składanie pism poza właściwym postępowaniem sądowym.
Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Ostródzie utworzona została na udostępnionej przez MSWiA platformie ePUAP (elektronicznej platformie usług administracji publicznej). Z tego względu korzystanie z niej jest możliwe tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie konta na http://www.epuap.gov.pl jest bezpłatne.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP (ePUAP) Sądu Rejonowego w Ostródzie.

Rejestr zmian dla: e-PUAP