Biuro Podawcze

tel. 89 642 55 88

Zakres czynności Biura Podawczego

Zakres działania biura podawczego reguluje § 14, § 15, § 542 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS. 2003.5.22 z późń. zm.):

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu (poza korespondencją adresowaną do Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora, którą bez otwierania przekazuje niezwłocznie pracownikom prowadzącym odpowiednie sekretariaty);
 • na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze lub pracownik BOI poświadcza przyjęcie jego kopii.

Zakres działania biura podawczego w zakresie obsługi interesantów w szczególności należy:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu od profesjonalnych stron, instytucji oraz operatora pocztowego (poza osobami fizycznymi);
 • znakowanie jej pieczęcią wpływu;
 • rejestrowanie jej w systemie informatycznym Sędzia 2;
 • przekazywanie korespondencji minimum dwa razy dziennie (najpóźniej następnego dnia) do właściwych komórek organizacyjnych;
 • niezwłoczne przekazywanie pism pilnych takich jak: usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie/posiedzeniu złożone w dniu rozprawy/posiedzenia, wnioski: o uzasadnienie orzeczenia, o zastosowanie tymczasowego aresztowania, o umieszczenie w schronisku, o zabezpieczenie powództwa, o zdjęcie sprawy z wokandy, po zarejestrowaniu w systemie informatycznym Sędzia 2;
 • przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja;
 • pakowanie przesyłek zbiorczych do policji, zakładów karnych, sądów, prokuratur oraz tworzenie zwrotnych poświadczeń odbioru;
 • wysyłanie przesyłek sądowych zaewidencjonowanych w księdze nadawczej za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • wydawanie przesyłek sądowych dla służby doręczeniowej powołanej Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie w godz. 14.15 – 14.45 wraz z wydrukiem książki nadawczej;
 • doręczanie korespondencji do instytucji ościennych dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki i piątki w godzinach 10:30 - 12:00.

Rejestr zmian dla: Biuro Podawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d