Biuro Obsługi Interesanta

telefon: 89 642 55 00, 89 642 55 01; fax 89 642 55 35
e-mail: boi@ostroda.sr.gov.pl

Godziny pracy Biura Obsługi Interesanta:

poniedziałki       7:45 - 17:45
wtorek - piątek   7:45 - 15:00

 

Agnieszka Rucińska - Kierownik
Pokój nr 023, telefon: 89 642 55 00

Zakres czynności Biura Obsługi Interesanta

W skład Biura Obsługi Interesanta wchodzi biuro podawcze oraz czytelnia akt stanowiąca integralna część BOI.
Do zadań BOI należy zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości
Do zakresu podstawowych czynności Biura Obsługi Interesanta należy obsługa interesantów, w szczególności:
  • przyjmowanie pism procesowych od osób fizycznych kierowanych do poszczególnych wydziałów Sądu Rejonowego w Ostródzie;
  • rejestrowanie ich w systemie informatycznym Sędzia 2;
  • udzielanie informacji o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
  • rodzajach środków odwoławczych, sposobach i terminach ich wniesienia;
  • sposobie ubiegania się o zwolnienie od opłaty lub kosztów sądowych;
  • przesłankach ustanowienia obrońcy, pełnomocnika lub radcy prawnego z urzędu;
  • terminach rozpoznawanych spraw;
  • udostępnianie list i wykazów: biegłych sądowych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, kancelarii adwokackich, notarialnych, radcowskich, komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie, lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń i zwolnień lekarskich;
  • udostępnianie formularzy urzędowych ekspedycji korespondencji i czytelni akt.

 

Pliki do pobrania

Wzory pism

Zarządzenie i Regulamin Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Ostródzie

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
dodanie wzorów dokumentów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d