Aktualności

 • Informacja o odmowie przyjmowania przez kancelarię spraw z wyboru wierzyciela

  Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie uprzejmie informuje, że zaistniały przesłanki określone w art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.) do odmowy przyjęcia przez Kancelarię Komorniczą komornika sądowego Pana Marcina Dubienia spraw z wyboru wierzyciela.

 • Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 20.05.2020 r.

  Zarządzenie

  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 20.05.2020 r.

  w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Ostródzie oraz zasad przyjęć interesantów w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

  Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 Iipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 365), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 t.j.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS- CoV-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U.2019.1040 t.j.).

  Czytajwięcejo: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 20.05.2020 r.
 • W ramach spraw pilnych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie będą rozpoznawane sprawy

  W ramach spraw pilnych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie będą rozpoznawane sprawy:
  Czytajwięcejo: W ramach spraw pilnych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie będą rozpoznawane sprawy
 • Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 27.04.2020 r. w sprawie ograniczenia urzędowania sądu w związku z koronawirusem

  Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020, poz. 365, t.j.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U.2019.1239 t.j.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS- CoF-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U.2019.1040 t.j.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491) oraz ustawy z 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 374 i 567) i w związku z art.. 14 a ust. 4 i 9 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568) zarządzam:

  Czytajwięcejo: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 27.04.2020 r. w sprawie ograniczenia urzędowania sądu w związku z koronawirusem
 • Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 03.04.2020 r.

  Ostróda, 03.04.2020 r.
  OA-27-5/20
  Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 03.04.2020 r.
  Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 365) oraz art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019. 1239 t.j.) w zw. z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 577) i art. 14a ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych mmi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 374 i 567, 568)
  zmieniam treść § 1 Zarządzenia Nr 6/20 z dnia 13 marca 2020r, ustalając poniżej wskazany katalog spraw pilnych wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzenia dotyczącego odwołania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron:
  Czytajwięcejo: Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 03.04.2020 r.
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane